รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)
1061 ถนนอิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 15   แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2104
Email : satit_bansomdej@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :